Fairplay i idrætten – undervisningsmateriale

I samarbejde med Anti Doping Danmark og Danmarks Idrætsforbund, præsenterer Skole OL et undervisningsmateriale, der fokuserer på fairplay i idrætten. Materialet lægger op til at kunne anvendes både i idrætsrammer og i klasseværelset, hvor klasserne kan arbejde med forskellige aspekter af fairplay.

Hent undervisningsmaterialet her:

Skole OL undervisningsmateriale om Fairplay

Skole OL Fairplay cases og øvelser

Indholdet i undervisningsmaterialet omhandler forskellige emner relateret til fairplay:

 • Rollen som medspiller
 • Rollen som modstander
 • Opførsel på banen
 • Opførsel uden for banen
 • Rollen som tilskuer
 • Respekt for regler
 • Når voksne snyder

Undervisningsmaterialet er opbygget omkring en række episoder, der kan opstå i idrætten. Hertil kommer en række øvelser og diskussionsspørgsmål. Materialet er opbygget, så den enkelte lærer kan udvælge relevante emner til en enkelt undervisningsgang eller gennemføre et forløb med alle cases og tilhørende øvelser.

Materialet tager afsæt i følgende Fælles mål:

 • Efter 5. klassetrin: Eleven kan deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab (kompetencemål), herunder følgende færdigheds- og vidensmål:
  • Eleven kan samtale om tabe- og vindereaktioner
  • Eleven har viden om tabe- og vindereaktioner
  • Eleven kan udvise samarbejdsevne i idrætslige aktiviteter
  • Eleven har viden om ansvar og hensyn i idrætsfællesskaber
  • Eleven kan handle i overensstemmelse med fairplay
  • Eleven har viden om fairplay
 • Efter 7. klassetrin: Eleven kan analysere idrætskulturelle normer, værdier og relationer (kompetencemål), herunder følgende færdigheds- og vidensmål:
  • Eleven kan analysere normer og værdier i idrætskultur
  • Eleven har viden om normer og værdier i idrætskultur.